Nussir

Nussir er en godt undersøkt kobberforekomst med sølv og gull som biprodukter.

Mengder og estimater

Estimater for malmmengden i denne forkomsten blir kontinuerlig oppdatert etter hvert som analyseresultater fra pågående leteaktivitet blir tilgjengelig. Siste malmberegning er fra juli 2014. Basert på kjerneboring og andre undersøkelser er siste estimat i henhold til JORC standarden på:

  • 5,8 millioner tonn indikerte ressurser og
  • 60,2 millioner tonn antatte ressurser, tilsammen
  • 66 millioner tonn kobbermalm.

Forekomsten har en gjennomsnittlig kobbergehalt på 1,15 % og et betalbart innhold av sølv og gull.

Det er forventet at resultater fra fremtidig kjerneboring fra midten og fra dypet av forekomsten vil kunne øke ressursene.

Nussir malmen har en gjennomsnittlig tykkelse på 3 til 6 meter.

© 2012-2019 NUSSIR ASA    ALL RIGHTS RESERVED    PRIVACY POLICY    DISCLAIMERsjursendesign.no 2012