Reguleringsplan

Reguleringsplan (med konsekvensutredninger) ble vedtatt 20. mars 2014.

Nussir ASAs planlagte tiltak er av en slik karakter at det ble stilt krav til konsekvensutredning i forbindelse med reguleringsarbeidet. Sweco har utarbeidet reguleringsplan og koordinert konsekvensutredningene for Nussir ASA og disse lå ute på høring i perioden juni til september 2011 og ble deretter sendt til saksbehandling i Kvalsund kommune hvor den ble vedtatt med innsigelser fra reinsdyrdritsinteresser og gikk dermed videre til mekling hos Fylkesmannen i Finnmark. Forhandlingene der førte ikke frem, så reguleringsplanen ble sendt videre til miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. Fylkesmannen anbefalte miljøverndepartementet å gi Nussir ASA tillatelse til å åpne drift slik det er lagt frem i reguleringsplanen. Avgjørelsen ble flyttet fra miljøverndepartementet til kommunaldepartementet og ble vedtatt 20. mars 2014. Reguleringsplan med følgedokumenter ligger under, konsekvensutredningene som følger reguleringsplanen ligger under "konsekvensutredninger".

Heivehanplána / Reguleringsplanen / The Zoning Plan

Lassičállosat / Tilleggsnotater / Addenda

Gulaskuddancealkámušat / Høringsuttalelser / Commentaries

 

© 2012-2019 NUSSIR ASA    ALL RIGHTS RESERVED    PRIVACY POLICY    DISCLAIMERsjursendesign.no 2012