Utslippssøknad

Nussir ASAs utslippssøknad behandles nå av Miljødirektoratet.

Nussir ASA søker om å få lov til å deponere avgangssand fra oppredningsverket på bunnen av Repparfjorden.

Bázahusaid gurrenlobi ohcan / Utslippssøknad / Tailings permit

Gulaskuddancealkámušat / Høringsuttalelser / Comments

For oversiktens skyld er høringsuttalelsene delt inn i offentlige, organisasjonelle og private. / For the sake of clarity, the comments have been divided into public, organisational and private.

Offentlige instanser og sektormyndigheter / Public sector agencies and authorities

 

 

Foreninger, lag, organisasjoner og andre instanser / Clubs, societies, organizations and other bodies

 

 

Hjemmelshavere og privatpersoner / Owners and private persons

 

 

© 2012-2019 NUSSIR ASA    ALL RIGHTS RESERVED    PRIVACY POLICY    DISCLAIMERsjursendesign.no 2012