Planprogram

Nussirs planprogram ble vedtatt 20. juli 2010.

Etter plan- og bygningsloven kapittel 4 § 4.1 stilles det krav om utarbeidelse av planprogram som grunnlag for videre reguleringsplanarbeid. Nussir ASA har levert forslag til planprogram som har vært på høring. Alle relevante dokumenter ligger under. Under innspill så ligger sist inkomne innspill øverst.

Plánaprográmma dokumeanttat / Planprogram dokumenter / Scoping plan documents

Árvalusat plánaprográmmii / Innspill til planprogram / Input for the scoping plan

 

© 2012-2019 NUSSIR ASA    ALL RIGHTS RESERVED    PRIVACY POLICY    DISCLAIMERsjursendesign.no 2012