Konsekvensutredninger

Konsekvensutredningene ligger sammen med reguleringsplanen til behandling av Kvalsund kommune. Vedtak ventes i mai 2012.

Nussir ASAs planlagte tiltak er av en slik karakter at det stilles krav til konsekvensutredning i forbindelse med reguleringsarbeidet. Sweco har koordinert konsekvensutredningene for Nussir ASA. Disse ble levert til Kvalsund kommune 3. juni 2010. Kvalsund har hatt planene ute på høring i perioden juni til september 2011. Kommunestyret skal behandle planen 8. mai 2012. Reguleringsplan med følgedokumenter ligger under "reguleringsplan". Konsekvensutredningene under ligger i kronologisk rekkefølge etter når de ble ferdigstilt, siste øverst.

 

© 2012-2019 NUSSIR ASA    ALL RIGHTS RESERVED    PRIVACY POLICY    DISCLAIMERsjursendesign.no 2012