Reindrift

Samisk reindrift i Kvalsund

Mange arktiske og subarktiske folkegrupper, inludert den samiske, har drevet nomadisk drift med reinsdyr i mange århundrer. Reinsdyr går fritt på vidda og er halvtamme. Tradisjonelt ble reinsdyra holdt for kjøttet og reinsdyrskinnet, men også horn og melka ble brukt. I tillegg var reinsdyra transportmiddel over Finnmarksvidda.

Moderne reindrift benytter motoriserte kjøretøy som scooter og firehjulinger for å se etter reinflokken. Reinen flyttes fra sommerbeite til vinterbeite fra innland til kystområder i ett med sesongen.

ReindeerNussir ligger i et område brukt for reindrift av to distrikter:

  • Distrikt 22, Fiettar, bruker området til vår, sommer og tidlig høst beite. Området brukes for kalving om våren og brunst tida om høsten.
  • Distrikt 20, Fálá, bruker området hovedsaklig i tidlig høst i brunst tida. Vårruta følger ei rute lenger sør og sommeren tilbringes på Kvaløya. Høstruta følger brua over Kvalsundet.
© 2012-2019 NUSSIR ASA    ALL RIGHTS RESERVED    PRIVACY POLICY    DISCLAIMERsjursendesign.no 2012