Lokalt næringsliv

Næringsliv og muligheter i Kvalsund kommune.

Kvalsund kommuneTil høyre ses Kvalsunds kommunevåpen og Kvalsunds plassering i Finnmark fylke.

Kort om Kvalsund

Kvalsund er en kommune på 1846 km2 ved kysten av Vest-Finnmark som i stor grad består av uberørt og barsk natur. Mesteparten av arealet i kommunen ligger på fastlandet, men 125 km2 ligger på Kvaløya og 85 km2 på øya Seiland. Kommunen har ca 1000 innbyggere (2011), mange bor i tettstedet Kvalsund som er kommunesenteret, og i den sjøsamiske bygda Kokelv, innerst i Revsbotn. Folketallet i Kvalsund har vært i tilbakegang siden 1950, i perioden 1950–2004 med 43 %. Dette har bl.a. sammenheng med en kraftig nedgang i sysselsettingen innen fiskeriene.

Næringslivet i Kvalsund er preget av små bedrifter med varierte tilbud. Primærnæringene har i det siste fått mindre betydning for sysselsettingen. Reiseliv, transport, akvakultur, bygg- og anlegg og servicenæringer er etter hvert blitt fremtredende bransjer. 37 % av de yrkesaktive har arbeid utenfor kommunen, hovedsakelig i Hammerfest. Kommunen har to kraftverk i Porsaelva på østsiden av Vargsundet (i alt 65 GWh i midlere årsproduksjon).

Store prosjekter er under planlegging som; gruvedrift (Nussir), vindkraft og ny regional flyplass for Hammerfest og Kvalsund.

Kommunen har gode muligheter for opplevelser ved sjø og fjord, vann og elver, daler, fjell og vidde. Kvalsund er et ypperlig sted for de som vil ha naturen tett innpå, og er et godt utgangspunkt for vandring inn til Stabbursdalen- og Seiland nasjonalpark. Det er flere lakseelver i kommunen, og en av Norges beste lakseelver, Repparfjordelva, renner gjennom kommunen.

Tettstedet Skaidi er et knutepunkt for laksefiskere, friluftsinteresserte og hyttefolk. Vinterstid finner man stor aktivitet med skigåing, isfiske og snøscooterutflukter.

Kvalsund kommune

© 2012-2019 NUSSIR ASA    ALL RIGHTS RESERVED    PRIVACY POLICY    DISCLAIMERsjursendesign.no 2012