Lokalt engasjement

Nussir tar sin samfunnsrolle seriøst.

Vi tror at den eneste måten vi kunne oppnå reell suksess på og formidle virkelige verdier til lokalsamfunnet er å sørge for at det er et betydelig engasjement i samfunnet i prosessen fram mot etablering.

Vår visjon kan virkeliggjøres ved å:

  • Selskapet har hovedkontor i Kvalsund kommune og ønsker å ha så stor del av virksomheten og innkjøp som mulig i nærområdet.
  • Vi skal ha dialog med kommune, innbyggere, organisasjoner og øvrig næringsliv for å fremme forståelse og god kommunikasjon mellom selskapet og øvrige aktører.
  • Vi ønsker at ansatte i Nussir skal være en del av Kvalsunds lokalsamfunn.
  • Kontinuerlig søke teknikker, ressurser og teknologi som vil redusere de miljømessige konsekvensene av våre prosesser.

Vi ønsker at vertskapet i Kvalsund kommune er like engasjert i Nussir ASA som Nussir ønsker å være ansvarlig involvert i Kvalsund. Dette to-veis engasjementet vil styrke bedrift-samfunn partnerskapet som igjen vil føre til økonomisk vekst med miljømessig bærekraft.

© 2012-2019 NUSSIR ASA    ALL RIGHTS RESERVED    PRIVACY POLICY    DISCLAIMERsjursendesign.no 2012