Fisk og fjord

Rett utenfor kobberforekomstene ligger Repparfjorden. Fjorden er en nasjonal laksefjord og Repparfjordelva i bunnen av fjorden er en av de 10 viktigste lakseelver i Norge.

Nussir ønsker at fjorden og elva fortsatt skal være gode fiskeplasser ved å:

  • Benytte uavhengige og kvalifiserte forskere for utredning og overvåking.
  • Bruke den beste teknologien tilgjengelig for utslippssystem og overvåking.
  • Ha en åpen og ærlig dialog med alle interessegrupper
  • Fortløpende publisere alle dokumenter vedrørende miljøet på vår hjemmeside.
© 2012-2019 NUSSIR ASA    ALL RIGHTS RESERVED    PRIVACY POLICY    DISCLAIMERsjursendesign.no 2012