Nussir

I 2005 ble Nussir ASA etablert, et dynamisk gruveselskap som har som mål å ta på seg de utfordringene en bratt voksende etterspørsel etter kobber og andre metaller i det internasjonale markedet bringer med seg.

Kvalsund kommune ligger i Vest-Finnmark mellom Finnmarks største by Alta og naturgassbyen Hammerfest. Nussir-feltet ble oppdaget på slutten av 1970-tallet og er Norges største uutviklede kobberforekomst.

Videre undersøkelser av malmen har gitt verdifulle mengder gull, sølv, platina og palladium i tillegg til kobber. Nussir vil også gjenoppta driften på Ulveryggen forekomsten. Nussir ASA har 100% eierandel i disse to prosjektene for både undersøkels- og utvinningsrettigheter.

Infrastruktur som dyp fjord, isfri havn, riksvei, vannforsyning, høyspentlinjer, og et utviklet industriområde er allerede på plass og vil gi Nussir ASA et kostnadseffektivt og tidsbesparende utgangspunkt for oppstart og drift.

Nussir søker å drive gruvedrift på en bærekraftig måte og minimere miljøbelastningen i Kvalsund kommune. Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor gjennom å engasjere lokalebefolkning, delta i mange lokale, regionale og nasjonale fora, prioritere de menneskelige ressursene i regionen og ved å respektere naturen rundt oss. Med riktig forvaltning av de lokale ressursene søker vi å opptre på en slik måte at lokalsamfunnet ønsker Nussirs virksomhet velkommen.

© 2012-2019 NUSSIR ASA    ALL RIGHTS RESERVED    PRIVACY POLICY    DISCLAIMERsjursendesign.no 2012