Company news

Copper future

2017-05-16

Glencore

The right commodities for the future - Glencore Presentation Barcelona

Copper Outlook

2017-04-19

Clarksons Platou

Copper Outlook from Clarksons Platou's Metals and Mining Quarterly

Årsberetning Nussir 2016 / Annual Report Nussir 2016

2017-03-21

Årsberetning med regnskap for 2016 med revisors beretning fra KPMG / Annual report with accounts for 2016 with report from independent auditor KPMG (The english version follows the norwegian.)

Nytt styremedlem / New Board member

2016-12-12

Francis Johnstone fra Baker Steel inntrer i styret i Nussir ASA / Francis Johstone to join the Nussir board as Director

Golder valgt for PFS arbeid / Golder awarded Lead PFS Consultant

2016-05-26

Nussir ASA velger å bruke Golder Associates for å utarbeide en Pre-Feasibility for Repparfjord kobberforekomstene / Nussir ASA has chosen to use Golder Associates as the lead consultant for their PFS work

Metals and Mining Seminar

2016-05-13

New York, USA

Nussir deltar på Metals and Mining Seminar, 13. mai / Nussir will attend the Metals and Mining Seminar, May 13th.

Årsberetning Nussir 2015 / Annual Report Nussir 2015

2015-04-05

Årsberetning med regnskap for 2015 med revisors beretning fra KPMG / Annual report with accounts for 2015 with report from independent auditor KPMG (The english version follows the norwegian.)

Nussir får utslippstillatelse / Nussir gets tailings permit

2015-12-08

Nussir ASA får utslippstillatelse fra Miljødirektoratet / The Norwegian Environmental Agency grants Nussir ASA tailings permit

Årsberetning Nussir 2014 / Annual Report Nussir 2014

2015-09-30

Årsberetning med regnskap for 2014 med revisors beretning fra KPMG / Annual report with accounts for 2014 with report from independent auditor KPMG (The english version follows the norwegian.)

Nussir mottar Nordic Exploration Award 2014 / Nussir receives Nordic Exploration Award 2014

2014-11-28

Som første norske selskap mottar Nussir Nordic Exploration Award / Nussir ASA is the first norwegian company to receive the Nordic Exploration Award

Betydelig økning i ressurser på Nussir / Nussir ASA lea ovdánan Nussira málbmahivvodagain / Significant resource estimate increase

2014-09-30

Nussir ASA har økt ressursen på Nussir med 50 % fra 44 til 66 mill tonn malm. / Nussir ASA lea ovdánan Nussira málbmahivvodagain 50 % 44 mill tonnas 66 mill tonnii. / Nussir ASA have increased resource estimate at Nussir with 50 % from 44 to 66 mill ton ore.

Årsberetning Nussir 2013 / Annual Report Nussir 2013

2014-05-07

Årsberetning med regnskap for 2013 med revisors beretning fra KPMG / Annual report with accounts for 2013 with report from independent auditor KPMG (The english version follows the norwegian.)

Endelig vedtak for Reguleringsplan / Gieldadepartemeanta dohkkeha loahpalaččat eatnama heivehanplána / Zoning plan final approval

2014-03-20

Kommunaldepartementet har gjort endelig vedtak for Nussirs reguleringsplan. / Gielda-departemeanta dohkkeha loahpalaččat Nussira ja Gumppenjuni eatnama heivehanplána. / Final approval for Nussirs zoning plan by Ministry of Local Government.

Rekorddypt malmfunn på Nussir / Nussir ASA lea gávdnan fas málmma Nussira čiekŋalasas. / Record deep

2014-02-28

Nussir ASA har gjort nytt rekord dypt malmfunn på Nussir. / Nussir ASA lea gávdnan fas málmma Nussira čiekŋalasas / Nussir ASA has made new record deep discoveries at Nussir.

Dype malmfunn / Čiekŋalasas gávdnan málmma / Deep ore discoveries

2013-10-09

Nussir ASA har gjort nye dype malmfunn på Nussir / Nussir ASA lea gávdnan fas málmma Nussira čiekŋalasas / Nussir ASA has made new deep discoveries at Nussir

Kraftkonsesjon / Elfápmo konsešuvnna / Energy concession

2013-09-16

Nussir ASA har mottatt anleggskonsesjon for kraft gjennom Hammerfest Energi / Nussir ASA lea ožžon elfápmokonsešuvnna huksenbáikái Hammerfest Energi bokte / Nussir ASA has received concession for energy through Hammerfest Energi

Aksjekjøp i styret / Stivralahttut osttet ossosiid / Board share purchase

2013-07-09

Styremedlem i Nussir ASA kjøper aksjer / Nussir ASA stivralahttu oastá ossosiid / Board member of Nussir ASA purchases shares.

 

Media Highlight

Jubel i Kvalsund / Cheers in Kvalsund for final approval

2016-12-21

Finnmark Dagblad

Opprettholder tillatelse til gruvedrift i Nussir og Ulveryggen / Department maintains Nussir's tailings permit

2016-12-19

Regjeringen.no

Ønsker Nussir velkommen / Regional council welcomes Nussir

2016-06-15

GEO365

Tillater gruvedrift / Allows mining

2015-12-08

GEO365In the media

Storaktøren snuser på det nye industriområdet / Nussir considers alternate plant site

2017-02-23

iFinnmark

Nussir-direktøren må hente inn en milliard for å finansiere gruva / Nussir needs NOK 1 billion to finance the mine

2017-02-23

iFinnmark

Krafttak for mineralnæringa i Finnmark møter motstand / Sami Parliament member skeptical towards mining in sami heritage areas

2017-02-16

NRK Finnmark

AP vil kartlegge mineraler - Den viktigste skattejakten i nord / Labour Party to map minerals - The important treasure hunt in the north

2017-02-09

NRK Finnmark

Sametinget har fortsatt tro på å stoppe Nussir / Sami Council still believes in stopping Nussir

2017-01-12

NRK Finnmark

Nussir med ny tillatelse - Gruvedrift i 2018 / Nussir secures new permit - mining start in 2018

2017-01-09

NRK Finnmark

Kvalsund kommune Vil ha klarlagt ringvirkninger / Kvalsund municipality wants extended effects mapped

2016-12-23

Finnmark Dagblad

Sametingsråd kaller Nussir den nye Altasaken / Sami council member calls Nussir the new "Alta-case"

2016-12-22

High North News

Jubel i Kvalsund / Cheers in Kvalsund for final approval

2016-12-21

Finnmark Dagblad

Endelig tillatelse til Nussir / Finally approval for Nussir

2016-12-19

NHO

Øystein har ventet i 5 år / Øystein has waited 5 years (for the final tailings approval)

2016-12-19

High North News

Spørsmål og svar om gruvedrift i Nussir og Ulveryggen med sjødeponi i Repparfjorden / Q&A regarding Nussir's mining and Sea Tailings Placement

2016-12-19

Regjeringen.no

Opprettholder tillatelse til gruvedrift i Nussir og Ulveryggen / Department maintains Nussir's tailings permit

2016-12-19

Regjeringen.no

Norsk stein verdt 8000 milliarder kroner / Norwegian rocks valued at 8000 billion NOK

2016-12-15

VG

Kampen om verdier / The struggle for values

2016-12-09

Bilag: Kapmen om verdier

Siste sjekk av Repparfjorden før gruveavfallet kommer / Last testing of the Repparfjord before mine tailings

2016-12-02

NRK Finnmark

Gruvegrunderen - Finnmark / The mine starter in Finnmark county

2016-10-22

NRK

Høyesterett - Reindriftssamer får ikke eiendomsrett til Stjernøya / Supreme Court: No landowner rights for Sami at Stjernøya (another mining area in Finnmark)

2016-10-03

ABC nyheter

Sametingsråd sender nye brev til Nussir investorer / Sami Council sends warning letters to Nussir investors, MP is outraged

2016-09-28

iFinnmark

Global Copper demand increase up to 341% by 2050

2016-09-20

European Commission

Dette kan bli Kvalsunds pengemaskin / New Industrial Park could be Kvalsund municipality's new moneymaker

2016-08-26

Finnmark Dagbladd

Kobber i deponi og som bunnsmøring - innlegg og svar / Debate: copper in boat paint and copper in the fjord

2016-08-08

Finnmark Dagbladd

Leder: Hva annet kan vi forvente av sametingsrådet? / Editorial: Political activism from Saami Council

2016-06-15

Altaposten

Sametinget setter seg over norsk lov / Saami Parliament disregards Norwegian Law

2016-06-15

NRK Finnmark

 

The environment

Minerals for The Green Shift

2016-11-00

NGU

Copper is one of the key metals for The Green Shift (norwegian text)

Førde har fått svar på deponi klagen / Appeal to ESA about water quality rejected for another fjord tailings deposit in Norway

2016-06-25

Firda

Geode Consult - gruveavrenning / Geode Consult - acid mine drainage

2016-05-06

Utredning om avrenning fra gruver etter endt drift / Potential for mine water contamination after cessation of Mine

To forskjellige verdener / Two different worlds

2016-05-30

GEO365

Direkte galt om sjødeponi / Completely erroneous on Sea Tailings Placement

2016-05-29

GEO365

Miljøforkjemper forsøpler / Environmentalist not so environmental...

2016-05-16

GEO365

Artikkel om farer ved landdeponi / Dams grow to colossal heights and then break

2016-05-05

Wall Street Journal

Tillater gruvevirksomhet i Kvalsund / Mining in Kvalsund accepted

2015-12-08

Miljødirektoratet godkjenner bruk av fjorddeponi / Environmental agency approves Sea Tailings Placement

KMD - Spørsmål og svar om Engebø / Questions and answers about Engebø

2015-04-27

Klima og Miljødepartementet svarer på spørsmål om fjorddeponi ved Engebø / Ministry of Climate and Environment answers questions about sea tailings placement in Engebø project

Notat til Statens Strålevern mht Risikovurdering / Note about radiation

2015-05-12

Nussir-notat til Statens Strålevern vedrørende risikovurdering mht stråling fra malmen / Nussir note to the Norwegian Radiation Protection Authority concerning radiation from the ore

AkvaplanNIVA Kommentarer til Sintef og DNV vurderinger / Akvaplan - NIVA comments to Sintef and DNV reports

2014-09-05

Akvaplan - NIVA kommenterer Sintef og DNVs rapporter til Miljødirektoratet / Akvaplan - NIVA comments the reports from DNV and Sintef sent to Environmental Agency

Sintef Brev til Miljødirektoratet om Strøm og spredning / Sintef report on sea currents and spreading of particles

2014-08-05

Rapport fra Sintef på etterspørsel fra Miljlødirektoratet / Requested report from Sintef to the Environmental Agency

DNV Brev til Miljø Direktoratet om Strømforhold / Letter to Environmental agency on sea currents

2014-07-07

Rapport fra DNV på etterspørsel fra Miljlødirektoratet / Requested report from DNV to the Environmental Agency

Kommentarer til innsigelsessak ifm reguleringsplan for gruvedrift / Comments on objection letter in connection with the zoning plan for mining

2014-02-13

Nærings- og Fiskeridepartementets brev til Kommunal- og Moderninseringsdepartementet / Letter from Ministry of Trade, Industry and Fisheries to Ministry of Local Government and Modernisation

Ja til levende fjorder, lokalsamfunn og næringsliv / Yes to fjords, local communities and business that are alive

2013-10-11

NRK Nordnytt

Dagens Næringsliv - Påstander utgått på dato / Dagens Næringsliv - Statements are out of date

2013-06-12

Bellona svarer mht sjødeponi / Bellona answers with regards to sea tailings deposit

Dagens Næringsliv - Sikrest på bunnen / Dagens Næringsliv - Most secure at the bottom (sea tailings deposit)

2013-05-31

3 professorer ved UiO argumenterer for sjødeponi / Professors at the University of Oslo: sea tailings deposit is the better alternative

Utlufting / Ventilation

2013-05-24

Notat til DN vedr utlufting paa Nussir / Note to the directorate of Environment with regards to ventilation

Nussir - kommentar til NHD / Nussir - comment to Ministry of Trade and Industry (NHD)

2013-03-27

Nussir kommenterer klage på utvinningsrett / Nussir comments complaint filed on claim

© 2012 NUSSIR ASA    ALL RIGHTS RESERVED    PRIVACY POLICY    DISCLAIMERsjursendesign.no 2012