News

Kontrakt gruveentreprenør / Mining contract

2020-08-14

Nussir ASA inngår gigant-kontrakt med LNS om gruvedrift / Nussir ASA signs major mining contract with Norwegian company LNS

Betydelig salgsavtale / Major sales contract

2020-08-11

Nussir inngår betydelig avtale om salg av kobber / Nussir signed major copper concentrate sales contract

Minex Europe 2020

2020-07-01

Internet

Nussir CEO er foredragsholder på årets Minex Europe / Nussir CEO will be a key speaker at this year's Minex Europe.

Driftskonsesjon bekreftet av kongen i statsråd / Final Operating License granted

2019-11-29

Kongen i Statsråd bekreftet i dag Nussir ASAs driftskonsesjon / Nussir ASA's Operating License confirmed today by King in Council

Leverandørdag / Suppliers' day

2019-05-28

Det vil bli avholdt Leverandørdag for Nussir prosjektet. Mer info HER. Påmelding HER / Suppliers' day for the Nussir project. More info HERE. Sign up HERE

Folkemøte om Nussir / Public meeting about Nussir

2019-04-08

Folkemøte med bla næringsministeren i Kvalsund / Public meeting with, among others, the Minister of Trade

FeFo sier ja til gruvedrift / FeFo says yes to mining

2017-09-21

Finnmarkseiendommen er positiv i høring om Driftskonsesjon / FeFo, the main landowner and hearing party, says yes to Mining Concession

CEO øker aksjepost / CEO acquires shares

2017-09-07

CEO øker sin aksjepost i Nussir ASA / CEO acquires shares in Nussir ASA

Copper hits 3-year high

2017-08-22

CNBC

Copper hits 3-year high as analysts debate whether it is overheating

Cu price Rally

2017-08-16

Mining.com

Copper price consensus outlook suggest rally will run out of steam

Boomtime High

2017-07-26

The Australian

Rio Tinto partner Freeport tips copper price to rise to boomtime high

Two Year Copper High

2017-07-26

Bloomberg News

Copper jumps to 2-year high.

Copper Five Month High

2017-07-25

Reuters

Copper hits five month high

Copper Surges

2017-07-25

Glencore

Copper price surges to 2-year high

Copper future

2017-05-16

Glencore

The right commodities for the future - Glencore Presentation Barcelona

Copper Outlook

2017-04-19

Clarksons Platou

Copper Outlook from Clarksons Platou's Metals and Mining Quarterly

Årsberetning Nussir 2016 / Annual Report Nussir 2016

2017-03-21

Årsberetning med regnskap for 2016 med revisors beretning fra KPMG / Annual report with accounts for 2016 with report from independent auditor KPMG (The english version follows the norwegian.)

Nytt styremedlem / New Board member

2016-12-12

Francis Johnstone fra Baker Steel inntrer i styret i Nussir ASA / Francis Johstone to join the Nussir board as Director

Golder valgt for PFS arbeid / Golder awarded Lead PFS Consultant

2016-05-26

Nussir ASA velger å bruke Golder Associates for å utarbeide en Pre-Feasibility for Repparfjord kobberforekomstene / Nussir ASA has chosen to use Golder Associates as the lead consultant for their PFS work

Metals and Mining Seminar

2016-05-13

New York, USA

Nussir deltar på Metals and Mining Seminar, 13. mai / Nussir will attend the Metals and Mining Seminar, May 13th.

Årsberetning Nussir 2015 / Annual Report Nussir 2015

2015-04-05

Årsberetning med regnskap for 2015 med revisors beretning fra KPMG / Annual report with accounts for 2015 with report from independent auditor KPMG (The english version follows the norwegian.)

Nussir får utslippstillatelse / Nussir gets tailings permit

2015-12-08

Nussir ASA får utslippstillatelse fra Miljødirektoratet / The Norwegian Environmental Agency grants Nussir ASA tailings permit

Årsberetning Nussir 2014 / Annual Report Nussir 2014

2015-09-30

Årsberetning med regnskap for 2014 med revisors beretning fra KPMG / Annual report with accounts for 2014 with report from independent auditor KPMG (The english version follows the norwegian.)

Nussir mottar Nordic Exploration Award 2014 / Nussir receives Nordic Exploration Award 2014

2014-11-28

Som første norske selskap mottar Nussir Nordic Exploration Award / Nussir ASA is the first norwegian company to receive the Nordic Exploration Award

Betydelig økning i ressurser på Nussir / Nussir ASA lea ovdánan Nussira málbmahivvodagain / Significant resource estimate increase

2014-09-30

Nussir ASA har økt ressursen på Nussir med 50 % fra 44 til 66 mill tonn malm. / Nussir ASA lea ovdánan Nussira málbmahivvodagain 50 % 44 mill tonnas 66 mill tonnii. / Nussir ASA have increased resource estimate at Nussir with 50 % from 44 to 66 mill ton ore.

 

Media

Nussir skal bli en industrikjempe / Nussir to become industrial giant

2020-12-08

Finansavisen

130 km med tunnel - trolig Norges største gruvekontrakt / 130 km of tunnels - possibly Norway's biggest mining contract ever

2020-08-14

Altaposten

Historisk milliardkontrakt gir håp om gruvestart i Finnmark / Historical billion NOK copper concentrate contract gives hope for mine startup for Nussir

2020-08-11

NRK

In the media

Nussir sin første kontrakt / Occupational health service provider became Nussir's first contract

2020-12-14

Finnmark Dagblad

Nussir skal bli en industrikjempe / Nussir to become industrial giant

2020-12-08

Finansavisen

Satser 20 millioner på Nussir / Two local companies invests 10 MNOK each in Nussir

2020-11-27

Altaposten

Nussir henter over NOK 80 millioner til CO2-fri gruve / Nussir gets $8 million backing for development of zero emission mine

2020-11-05

International Mining

Henter 80 millioner / Nussir gets NOK 80 million from investors

2020-11-03

Finansavisen

Lover lokale arbeidsplasser / Promise local jobs

2020-10-26

KLassekampen

Tror det finnes løsninger reindrifta kan godta / Believes in acceptable solutions for reindeer herders

2020-10-23

Altaposten

Kobbergigant svarer Sametinget / Aurubis answers the letter from the Sami Parliament

2020-09-30

Altaposten

Refser Sametinget / Opinions - Means Sami Parliament is acting out of their bounds

2020-09-21

Altaposten

Mener brevet er godt innafor / Member of Sami parliament defends her letter to Aurubis

2020-09-21

Altaposten

Gruvedrift vil halvere antall reindriftsutøvere / Claim mining will half the number of reindeer herders

2020-09-11

Altaposten

Her er Alta bedre enn Tromsø / On these areas, Alta is better than Tromsø

2020-09-09

Altaposten

Meninger - Reindrift mellom kultur og næring / Opinions - Reindeer herding caught between culture and business

2020-08-17

Altaposten

Nordnorsk selskap skal bygge gruvetunnel for Nussir - enige om milliardkontrakt / Company from Northern Norway got billion NOK mining contract for Nussir

2020-08-14

NRK

Nussir velger LNS som gruveentreprenør for helelektrisk gruve / Nussir ASA choose LNS as mine contractor for all electric mine

2020-08-14

International Mining

130 km med tunnel - trolig Norges største gruvekontrakt / 130 km of tunnels - possibly Norway's biggest mining contract ever

2020-08-14

Altaposten

Meninger - Gratulerer til Nussir og Hammerfest kommune / Employer organisation and employees union congratulates Nussir on sales contract

2020-08-13

Altaposten

Finnmarkssendinga - Hør Alexander (CFO) og Øystein (CEO) fortelle om Aurubis kontrakten / Local radio - Hear CFO and CEO talk about the Aurubis copper concentrate sales contract

2020-08-11

NRK

Kontrakt verdt 10 milliarder / 10 billion NOK contract for Nussir

2020-08-11

Altaposten

Historisk milliardkontrakt gir håp om gruvestart i Finnmark / Historical billion NOK copper concentrate contract gives hope for mine startup for Nussir

2020-08-11

NRK

Et langt steg nærmere realisering / Nussir startup much closer after securing giant contract

2020-08-11

Altaposten

Hvor henter de tallene fra / Nussir CEO wonders where mine opposition gets their numbers

2020-07-22

Altaposten

Det kommer til å skje store ting i Kvalsund / Huge changes are coming to Kvalsund with mine establishment

2020-07-17

Altaposten

Alexander var gal nok / New CFO Alexander "crazy" enough to join green mine project

2020-07-13

Finnmark Dagblad

Alexander var gal nok / New CFO Alexander "crazy" enough to join green mine project

2020-07-08

iFinnmark

Alexander skal sikre milliard til gruvedrift / Alexander new CFO at Nussir, raising NOK 1 billion to be first task

2020-07-08

Altaposten

Nussir håper på oppstart i løpet av 2020 / Nussir hopes to start construction in 2020

2020-06-08

High North News

Håper på Nussir-utbygging i 2020 / Hopes to start construction at Nussir in 2020

2020-06-08

GEO365

Gå for et statlig investeringsselskap / State investment fund for mining should be established

2020-06-01

GEO365

Vil at staten støtter / Wants state support for mine industry

2020-05-25

Finnmark Dagblad

 

The Environment

Minerals for The Green Shift

2016-11-00

NGU

Copper is one of the key metals for The Green Shift (norwegian text)

Førde har fått svar på deponi klagen / Appeal to ESA about water quality rejected for another fjord tailings deposit in Norway

2016-06-25

Firda

Geode Consult - gruveavrenning / Geode Consult - acid mine drainage

2016-05-06

Utredning om avrenning fra gruver etter endt drift / Potential for mine water contamination after cessation of Mine

To forskjellige verdener / Two different worlds

2016-05-30

GEO365

Direkte galt om sjødeponi / Completely erroneous on Sea Tailings Placement

2016-05-29

GEO365

Miljøforkjemper forsøpler / Environmentalist not so environmental...

2016-05-16

GEO365

Artikkel om farer ved landdeponi / Dams grow to colossal heights and then break

2016-05-05

Wall Street Journal

Tillater gruvevirksomhet i Kvalsund / Mining in Kvalsund accepted

2015-12-08

Miljødirektoratet godkjenner bruk av fjorddeponi / Environmental agency approves Sea Tailings Placement

KMD - Spørsmål og svar om Engebø / Questions and answers about Engebø

2015-04-27

Klima og Miljødepartementet svarer på spørsmål om fjorddeponi ved Engebø / Ministry of Climate and Environment answers questions about sea tailings placement in Engebø project

Notat til Statens Strålevern mht Risikovurdering / Note about radiation

2015-05-12

Nussir-notat til Statens Strålevern vedrørende risikovurdering mht stråling fra malmen / Nussir note to the Norwegian Radiation Protection Authority concerning radiation from the ore

AkvaplanNIVA Kommentarer til Sintef og DNV vurderinger / Akvaplan - NIVA comments to Sintef and DNV reports

2014-09-05

Akvaplan - NIVA kommenterer Sintef og DNVs rapporter til Miljødirektoratet / Akvaplan - NIVA comments the reports from DNV and Sintef sent to Environmental Agency

Sintef Brev til Miljødirektoratet om Strøm og spredning / Sintef report on sea currents and spreading of particles

2014-08-05

Rapport fra Sintef på etterspørsel fra Miljlødirektoratet / Requested report from Sintef to the Environmental Agency

DNV Brev til Miljø Direktoratet om Strømforhold / Letter to Environmental agency on sea currents

2014-07-07

Rapport fra DNV på etterspørsel fra Miljlødirektoratet / Requested report from DNV to the Environmental Agency

Kommentarer til innsigelsessak ifm reguleringsplan for gruvedrift / Comments on objection letter in connection with the zoning plan for mining

2014-02-13

Nærings- og Fiskeridepartementets brev til Kommunal- og Moderninseringsdepartementet / Letter from Ministry of Trade, Industry and Fisheries to Ministry of Local Government and Modernisation

Ja til levende fjorder, lokalsamfunn og næringsliv / Yes to fjords, local communities and business that are alive

2013-10-11

NRK Nordnytt

Dagens Næringsliv - Påstander utgått på dato / Dagens Næringsliv - Statements are out of date

2013-06-12

Bellona svarer mht sjødeponi / Bellona answers with regards to sea tailings deposit

Dagens Næringsliv - Sikrest på bunnen / Dagens Næringsliv - Most secure at the bottom (sea tailings deposit)

2013-05-31

3 professorer ved UiO argumenterer for sjødeponi / Professors at the University of Oslo: sea tailings deposit is the better alternative

Utlufting / Ventilation

2013-05-24

Notat til DN vedr utlufting paa Nussir / Note to the directorate of Environment with regards to ventilation

Nussir - kommentar til NHD / Nussir - comment to Ministry of Trade and Industry (NHD)

2013-03-27

Nussir kommenterer klage på utvinningsrett / Nussir comments complaint filed on claim

© 2012-2019 NUSSIR ASA    ALL RIGHTS RESERVED    PRIVACY POLICY    DISCLAIMERsjursendesign.no 2012