Company news

Metals and Mining Seminar

2016-05-13

New York, USA

Nussir deltar på Metals and Mining Seminar, 13. mai / Nussir will attend the Metals and Mining Seminar, May 13th.

Nussir får utslippstillatelse / Nussir gets tailings permit

2015-12-08

Nussir ASA får utslippstillatelse fra Miljødirektoratet / The Norwegian Environmental Agency grants Nussir ASA tailings permit

Årsberetning Nussir 2014 / Annual Report Nussir 2014

2015-09-30

Årsberetning med regnskap for 2014 med revisors beretning fra KPMG / Annual report with accounts for 2014 with report from independent auditor KPMG (The english version follows the norwegian.)

Nussir mottar Nordic Exploration Award 2014 / Nussir receives Nordic Exploration Award 2014

2014-11-28

Som første norske selskap mottar Nussir Nordic Exploration Award / Nussir ASA is the first norwegian company to receive the Nordic Exploration Award

Betydelig økning i ressurser på Nussir / Nussir ASA lea ovdánan Nussira málbmahivvodagain / Significant resource estimate increase

2014-09-30

Nussir ASA har økt ressursen på Nussir med 50 % fra 44 til 66 mill tonn malm. / Nussir ASA lea ovdánan Nussira málbmahivvodagain 50 % 44 mill tonnas 66 mill tonnii. / Nussir ASA have increased resource estimate at Nussir with 50 % from 44 to 66 mill ton ore.

Årsberetning Nussir 2013 / Annual Report Nussir 2013

2014-05-07

Årsberetning med regnskap for 2013 med revisors beretning fra KPMG / Annual report with accounts for 2013 with report from independent auditor KPMG (The english version follows the norwegian.)

Endelig vedtak for Reguleringsplan / Gieldadepartemeanta dohkkeha loahpalaččat eatnama heivehanplána / Zoning plan final approval

2014-03-20

Kommunaldepartementet har gjort endelig vedtak for Nussirs reguleringsplan. / Gielda-departemeanta dohkkeha loahpalaččat Nussira ja Gumppenjuni eatnama heivehanplána. / Final approval for Nussirs zoning plan by Ministry of Local Government.

Rekorddypt malmfunn på Nussir / Nussir ASA lea gávdnan fas málmma Nussira čiekŋalasas. / Record deep

2014-02-28

Nussir ASA har gjort nytt rekord dypt malmfunn på Nussir. / Nussir ASA lea gávdnan fas málmma Nussira čiekŋalasas / Nussir ASA has made new record deep discoveries at Nussir.

Dype malmfunn / Čiekŋalasas gávdnan málmma / Deep ore discoveries

2013-10-09

Nussir ASA har gjort nye dype malmfunn på Nussir / Nussir ASA lea gávdnan fas málmma Nussira čiekŋalasas / Nussir ASA has made new deep discoveries at Nussir

Kraftkonsesjon / Elfápmo konsešuvnna / Energy concession

2013-09-16

Nussir ASA har mottatt anleggskonsesjon for kraft gjennom Hammerfest Energi / Nussir ASA lea ožžon elfápmokonsešuvnna huksenbáikái Hammerfest Energi bokte / Nussir ASA has received concession for energy through Hammerfest Energi

Aksjekjøp i styret / Stivralahttut osttet ossosiid / Board share purchase

2013-07-09

Styremedlem i Nussir ASA kjøper aksjer / Nussir ASA stivralahttu oastá ossosiid / Board member of Nussir ASA purchases shares.

Utvinningsrett / Rogganlohpi / Claim

2013-06-27

Nussir ASA har mottatt utvinningsrett for Ulveryggen kobberforekomst / Nussir ASA lea ožžon Gumppenjuni veaikehivvodagaid ávkkástallanlobi / Nussir ASA has received claims on the Ulveryggen copper deposit.

Kommentar til MD / Comment to the Ministry of the Environment

2013-06-18

Nussir ASA's Kommentar til Miljøverndepartementet vedrørende innspill fra FKD / Nussir ASA's comment to the Ministry of Environment regarding letter from the Ministry of Fisheries and Coastal affairs

 

Media Highlight

Tillater gruvedrift / Allows mining

2015-12-08

GEO365

Fantastisk kontrakt / Fantastic contract for local drilling company

2015-08-28

Altaposten

Rungende gruve ja / Massive mining yes

2014-02-15

FinansavisenIn the media

Vil tette kunnskapshull om sjødeponi / New research brings knowledge about sea tailings placements

2016-04-26

HighNorthNews

Ber staten trekke tilbake Nussir-tillatelsen / Nature & Youth Norway asks state to withdraw tailings permit

2016-04-25

Altaposten

Lokalbefolkningen er positiv / Hometown Nussir CFO says locals are positive to mining

2016-04-19

GEO365

Han fant malmen / The geologist who found the Nussir ore

2016-04-17

GEO365

Styrer mot oppstart i 2019 / Aiming for 2019 startup

2016-04-14

GEO365

Avgrenser forekomsten / Drilling for prefeasibility

2016-04-13

GEO365

Kunnskapsbasert tilsvar / Decisions should be made based on knowledge

2016-03-06

GEO365

Sier nei til gruvedrift i Kvalsund / Sami Parliament says no to mining

2016-03-03

Sametinget

Sier nei til Nussir / Sami Parliament says no to Nussir

2016-03-03

NRK Sapmi

Kvalsund-ordføreren skuffet over same-Ap / Mining Mayor disappointed in Sami Labour Party

2016-03-03

NRK Sapmi

Steile fronter om gruvefakta / Nussir says Sami Parliament deliberately twists facts

2016-03-03

High North News

Kamilla Samuelsen klar med lenker / Promises Civil Disobedience

2016-02-28

iFinnmark

Gruven hindrer reindrift / Says the mine will disturb reindeer

2016-02-28

GEO365

Repparfjordgruva må stanses / Sami representative: The mine must be stopped

2016-02-26

Nordlys

Møt den grønne steinalderen / Meet the green stone-age

2016-02-24

NGU

Må stenge etter grov forurensning / Closes down oil industry tailings deposit in the old mine

2016-02-22

iFinnmark

Om reindriftshold / Reindeer herders

2016-02-21

Guardian

Sier nei til Nussir / Sami council says no to mining

2016-02-12

iFinnmark

Naturvernforbundet om Nussir - Trekk utslippstillatelsen tilbake / Friends of the Earth Norway: take back the tailings concession

2016-02-10

NRK Sapmi

En helt ny standard / Nussir tailings plan ups the ante

2016-02-01

GEO

Reindrift og gruvedrift med mer / On reindeers and mining

2015-12-28

iTromsø

Sår tvil om kobbergruve / Doubts copper mine due to falling copper prices

2015-12-22

GEO365

Reindrift kan stanse gruve til 40 milliarder / Reindeers can stop NOK 40 billion mining project

2015-12-15

Dagens næringsliv

Samerådet skal skremme investorer vekk fra Nussir / Saami council will scare investors away from Nussir

2015-12-14

NRK Finnmark

 

The environment

Artikkel om farer ved landdeponi / Dams grow to colossal heights and then break

2016-05-05

Wall Street Journal

Tillater gruvevirksomhet i Kvalsund / Mining in Kvalsund accepted

2015-12-08

Miljødirektoratet godkjenner bruk av fjorddeponi / Environmental agency approves Sea Tailings Placement

KMD - Spørsmål og svar om Engebø / Questions and answers about Engebø

2015-04-27

Klima og Miljødepartementet svarer på spørsmål om fjorddeponi ved Engebø / Ministry of Climate and Environment answers questions about sea tailings placement in Engebø project

Notat til Statens Strålevern mht Risikovurdering / Note about radiation

2015-05-12

Nussir-notat til Statens Strålevern vedrørende risikovurdering mht stråling fra malmen / Nussir note to the Norwegian Radiation Protection Authority concerning radiation from the ore

AkvaplanNIVA Kommentarer til Sintef og DNV vurderinger / Akvaplan - NIVA comments to Sintef and DNV reports

2014-09-05

Akvaplan - NIVA kommenterer Sintef og DNVs rapporter til Miljødirektoratet / Akvaplan - NIVA comments the reports from DNV and Sintef sent to Environmental Agency

Sintef Brev til Miljødirektoratet om Strøm og spredning / Sintef report on sea currents and spreading of particles

2014-08-05

Rapport fra Sintef på etterspørsel fra Miljlødirektoratet / Requested report from Sintef to the Environmental Agency

DNV Brev til Miljø Direktoratet om Strømforhold / Letter to Environmental agency on sea currents

2014-07-07

Rapport fra DNV på etterspørsel fra Miljlødirektoratet / Requested report from DNV to the Environmental Agency

Kommentarer til innsigelsessak ifm reguleringsplan for gruvedrift / Comments on objection letter in connection with the zoning plan for mining

2014-02-13

Nærings- og Fiskeridepartementets brev til Kommunal- og Moderninseringsdepartementet / Letter from Ministry of Trade, Industry and Fisheries to Ministry of Local Government and Modernisation

Ja til levende fjorder, lokalsamfunn og næringsliv / Yes to fjords, local communities and business that are alive

2013-10-11

NRK Nordnytt

Dagens Næringsliv - Påstander utgått på dato / Dagens Næringsliv - Statements are out of date

2013-06-12

Bellona svarer mht sjødeponi / Bellona answers with regards to sea tailings deposit

Dagens Næringsliv - Sikrest på bunnen / Dagens Næringsliv - Most secure at the bottom (sea tailings deposit)

2013-05-31

3 professorer ved UiO argumenterer for sjødeponi / Professors at the University of Oslo: sea tailings deposit is the better alternative

Utlufting / Ventilation

2013-05-24

Notat til DN vedr utlufting paa Nussir / Note to the directorate of Environment with regards to ventilation

Nussir - kommentar til NHD / Nussir - comment to Ministry of Trade and Industry (NHD)

2013-03-27

Nussir kommenterer klage på utvinningsrett / Nussir comments complaint filed on claim

Utlekking av kobber / Copper leaching

2013-03-19

Rapport om utlekking av kobber til Repparfjorden fra et sjødeponi / Report on copper leaching to the Repparfjord from a sea tailings deposit

© 2012 NUSSIR ASA    ALL RIGHTS RESERVED    PRIVACY POLICY    DISCLAIMERsjursendesign.no 2012